Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald 

  • Bygherrerådgivning og strategisk planlægning af håndtering af bygge- og anlægsaffald fra større nedrivningsprojekter.
  • Vurdering af metoder til høj kvalitativ genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, især beton, tegl og træ.
  • Økonomisk og miljømæssig ressourceoptimering.
  • Bæredygtighedsvurdering af genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
  • Granskning, vurdering og kvalitetssikring af projektmateriale vedrørende genanvendelsesprojekter.
  • Medvirken i forskning og udvikling.
  • Risikovurdering af genanvendelsesprojekter budget, tid, kvalitet og ulykker.
Billede 4
Billede 3
Billede 2
Billede 1

Links og litteratur