Genopbygning efter katastrofer og krige 

  • Vurdering af bygningsskader og mængder af bygge og anlægsaffald.
  • Strategi for oprydning og håndtering af bygge- og anlægsaffald.
  • Design af systemer og anlæg til håndtering af bygge- og anlægsaffald.
  • Nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald til veje, pladser, belægninger, bygninger m.v.
  • Kapacitetsopbygning af lokalbefolkningen til oprydning, nedrivning og genanvendelse af byggeaffald.
  • Bistand til nødhjælpsorganisationer og lokale myndigheder.

Genanvendelse

Links and litterature