Nedrivning af bygninger og anlæg 

  • Bygherrerådgivning og strategisk planlægning af større nedrivningsprojekter, herunder dekommissionering af offshorekonstruktioner og nukleare anlæg.
  • Vurdering af metoder til nedrivning af store bygninger, høje konstruktioner, komplekse konstruktioner og anlæg.
  • Vurdering af planer for miljøscreening og kortlægning af farlige stoffer i bygninger samt sanering af forurenede bygninger og anlæg.
  • Optimering af bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald, herunder størst mulig nyttiggørelse af ressourcer fra nedrivning.
  • Bæredygtighedsvurdering, nedrivning og håndtering af bygge- og anlægsaffald.
  • Bæredygtigt design af nye konstruktioner med hensyn til adskillelse og genanvendelse efter endt livscyklus.
  • Granskning, vurdering og kvalitetssikring af projektmateriale, nedrivningsprojekter.
  • Risikovurdering af nedrivningsprojekter med hensyn til budget, tid og ulykker.

Nedrivning

Storstrømsbroen, 3.2 km lang, planlægges nedrevet efter bygning af ny bro omkring 2020

Links og litteratur