Udvalgte referencer
2008 – 2010 Rådgivning om civilt – militært samarbejde (samtænkning) under den internationale genopbygningsindsats i Irak og Afghanistan, Udenrigsministeriet.

2008 – 2011 Dansk repræsentant i International Mine Action Standard (IMAS) Review Board, Geneve, Udenrigsministeriet.

2008 – 2009 Tilsyn med rydning af ødelagte bygninger, rydning af miner og ammunition i Naher el Bared Camp, Tripoli Nord Libanon, United Nations relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

2009 Desk study UXO clearance of Majun Oilefield, Kuwait, Danish Denmining Group.

2010 – 2011 Strategi for håndtering af bygge- og anlægsaffald, genopbygning af Haiti efter jordskælv, Ministry of Public Works, Transportation and Communication, The World Bank og UNDP.

2012 Budgetoverslag for nedrivning af Asminderød skole, Dansk Miljøanalyse.

2011 – 2012 Budgetforslag for nedrivning af Storstrømsbroen, Rambøll / Banestyrelsen.

2013 Vurdering af risiko for eksplosion af ueksploderet ammunition i danske farvande, Energinet og NIRAS.

2013 Budgetoverslag nedrivning af bygning og lagerkælder, Dansk Miljøanalyse/Carlsberg Ejendomme.

2013 Oplæg vedrørende genanvendelse af bygge- og anlægsaffald samt overskudsjord under udbygning af syv hospitaler i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden.

2013 Kvalitetssikring af rydning af ueksploderet ammunition Thule Air Base, MT Højgaard.

2013 – Nedrivning af Storstrømsbroen, bygherrerådgivning, Vejdirektoratet.

2013 – 2014 Nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald og overskudsjord fra hospitalsbyggerier. Region Hovedstaden

2014 – 2015 Genbrug af mursten i forbindelse med renovering af kommunens bygninger, undersøgelse.Københavns kommune

2014 – 2015 Evaluering af EU´s programmer for minerydning og ammunitionsdestruktion I Bosnien og Herzegovina. EU Kommissionen